Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2018 fel cofnod cywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 15/06/2018

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2018

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: