Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PROPOSED CHANGES TO TAXI LICENSING FEES AND CHARGES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn dilyn ystyriaeth o’r sylwadau a dderbyniwyd, bod aelodau -

 

 (a)      yn cymeradwyo’r ffioedd a’r taliadau a fanylir arnynt yn Atodiad A yr adroddiad, ac

 

 (b)      awdurdodi swyddogion roi’r ffioedd a’r taliadau ar waith fel y cymeradwywyd, i ddod i rym o 1 Ebrill 2018.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/12/2017

Dyddiad y penderfyniad: 06/12/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: