Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

REVIEW - GAMBLING ACT 2005 STATEMENT OF PRINCIPLES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod aelodau’n nodi cynnwys yr adroddiad ac yn awdurdodi swyddogion i barhau i weithio ar y polisi drafft drwy gasglu unrhyw ymatebion a gafwyd, a chyflwyno aelodau gyda fersiwn terfynol i’w ystyried yn y cyfarfod nesaf yn Rhagfyr 2017.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22/09/2017

Dyddiad y penderfyniad: 20/09/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: