Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

REVIEW OF A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - DRIVER NO. 15/0269/TXJDR

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD diddymu trwydded yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat Gyrrwr Rhif 15/0269/TXJDR ar sail diogelwch y cyhoedd ar unwaith.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2016

Dyddiad y penderfyniad: 20/12/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/12/2016 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •