Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Ymddiheuriadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Stuart Davies a Hugh Irving

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2016

Dyddiad y penderfyniad: 20/12/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/12/2016 - Pwyllgor Trwyddedu